Konačne rang liste poslije intervjua po konkursu od 28.12.2021 Ispis

Konačne rang liste po konkursu od 28.12.2021

34.1. Biologija

34.2 Hemija

34.3 Tehnička kultura

34.4. Turski jezik

34.5. Engleski jezik

34.6. Informatika

34.7. Tjelesni i zdravstveni odgoj

Share