JU OŠ ''STUPARI''
JU OŠ ''STUPARI''
Obavještenje PDF Ispis E-mail
Petak, 30 Ožujak 2018 09:05

alt

 
Dan nezavisnosti PDF Ispis E-mail
Srijeda, 28 Veljača 2018 12:58

š 

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine , u našoj školi su se održale razne aktivnosti. Izdvajamo svečani program i edukativnu radionicu.

Svim učenicima ,roditeljima i uposlenicima škole čestitamo Dan nezavisnosti BiH.

 

alt

 

alt

 

Ažurirano: Srijeda, 28 Veljača 2018 13:32
 
Takmičenje PDF Ispis E-mail
Srijeda, 28 Veljača 2018 12:02

U subotu 24.02.2018.godine održano je takmičenje iz predmeta biologija i geografija u OŠ "Kladanj" a iz predmeta njemački jezik u OŠ "Stupari".

Zahvaljujemo se i čestitamo svim učenicima i nastavnicima.Posebne čestitke upućujemo učenicima koji su se palsirali na kantonalno takmičenje ispred OŠ "Stupari".

Biologija :Herić Ademir (prvo mjesto)

Geografija:Šarić Faris i Musić Samir (prvo i drugo mjesto)

Njemački jezik :Hodžić Amina (drugo mjesto)

 

alt alt
alt alt
alt alt

Ažurirano: Utorak, 14 Kolovoz 2018 19:09
 
OBAVJEŠTENJE PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 11 Veljača 2018 17:54

alt

 

Ažurirano: Nedjelja, 11 Veljača 2018 18:01
 
OBAVJEŠTENJE PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 28 Siječanj 2018 18:23

 

Poštovani roditelji, uĉenici i nastavnici,

Danas poslije podne montirana je pec za centralno grijanje u podrucnoj skoli Dubrava.

Nastava se od sutra 29.01.2018.godine izvodi po rasporedu.

Ovom prilikom se zahvaljujemo na pomoci Ministarstvu obrazovanja ,nauke kulture i sporta Tk u vezi nabavke i montaze peci.

 

Upava škole

 

 

 

 

Fotografija korisnika/ce JU OŠ ''Stupari''.

 

 

 

Ažurirano: Nedjelja, 28 Siječanj 2018 18:32
 
Konacne rang liste PDF Ispis E-mail
Petak, 19 Siječanj 2018 11:29

Rang liste kandidata 25.01.2018.god.

 

   razredna nastava  

 

   Engleski jezik

 

   Islamska vjeronauka

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano: Četvrtak, 25 Siječanj 2018 12:59
 
Rang liste PDF Ispis E-mail
Petak, 19 Siječanj 2018 11:29

   Rang liste kandidata 19.01.2018.god.

 

 

   Saradnik za ekonomsko finansijke poslove

 

   Engleski jezik

 

   Islamska vjeronauka

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano: Petak, 19 Siječanj 2018 11:55
 
Rang liste PDF Ispis E-mail
Petak, 19 Siječanj 2018 11:29

Rang lista 19.01.2018.god.

 

1.Razredna nastava

 

 

 

 
KONKURS PDF Ispis E-mail
Petak, 12 Siječanj 2018 17:55

PRELIMINARNA RANG LISTA KONKURSA OBJAVLJENOG 29.12.2017.GODINE

1.Razredna nastava

2.Islamska vjeronauka

3.Engleski jezik

Pouka o pravnom lijeku:  

Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

 

Napomena: 

1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.

2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.    

3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.

4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze. 

5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

 

KOMISIJA ZA BODOVANJE

1. Vejzović Enes 

2.Lukić Davor

3. Aida Čokić

 

Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: 12.01.2018. godine, u  12 sati;

 

4.Saradnik za administrativno finasijske poslove

Pouka o pravnom lijeku:   

Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

 

Napomena:    

1. Bodove po osnovu testa općeg znanja ostvaruje kandidat čiji ukupan broj bodova koje je ostvario na testu općeg znanja iznosi 70% od maksimalnog broja bodova.

2. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je uspješno položio test općeg znanja i koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.

3. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.   

4. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija,odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje, odnosno dodatne bodove, ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.

5. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.

6. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

                                                                                                                                                                                                                                   KOMISIJA ZA BODOVANJE

1. Vejzovć Enes

2. Lukić Davor

3. Aida Čokić

 

Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: 12.01.2018. godine, u 12  sati;

 

 

Ažurirano: Petak, 12 Siječanj 2018 18:40
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 7 od 17

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com