Slobodne aktivnosti Ispis

Dodatna nastava

Predmet

Godišnji fond časova

Zaduženi

Nastavnici

V

VI

VII

VIII

IX

 

Matematika

 

 

 

15

 

10

 

15

 

10

H. Muriz,

A. Amir

 

Fizika

 

 

 

 

30

 

10

A. Salko, A. Amir

Hemija

 

 

 

 

 

15

 

M. Mirsada

Biologija

 

 

 

15

 

 

M. Mirsada

Historija

 

 

 

30

 

 

M. Samir

Geografija

 

 

 

30

 

 

Š. Munira

Informatika

 

 

 

30

 

 

M. Senada

Engleski jezik

 

15

15

15

15

Č. Jasmina

L. Davor

Njemački jezik

 

 

 

15

 

Š. Amer

Vjeronauka

 

 

 

30

 

 

H. Mediha

 

 

Dodatnu nastavu pohađaju učenici koji pokazuju posebno znanje ili afinitet prema nekom nastavnom predmetu.

 

Slobodne aktivnosti

 

SEKCIJA

Zaduženi nastavnici

 

 

Recitatorska

S. Bahrija (RN)

Đ. Sevleta (PN) A. Admin (PŠ Tarevo), M. Džemal (PŠ Brlošci), M. Enisa (PŠ Crijevčići)

Literarna

S. Zumreta (RN); Đ. Sevleta (PN)

Dramska

Hodžić Hadžan (RN)  Ahmetspahić Amirela (PN)

Stoni tenis

Selimbašić Boris

Ritmička

Šarić Merima

Debatna

Ovčina Jasmina

English club

Lukić Davor

Bibliotekarska

Tulumović Fadila

Civitas

Kamenjašević Eldin

Likovna

Salihović Besim

Mladi hemičari

Muhić Mirsada

Ekološka

Drapić Maida

Prevencija međuvršnjačkog nasilja

Imamović Mirela

Ilahije i kaside

Hodžić Mediha

Folklor

Avdibegović Rasim

Mladi izviđači

Vejzović Enes

Fudbal

Hodžić Džafer

Odbojka

Hodžić Džafer

Crveni križ

Mazalović Samir

Šahovska sekcija

Halilović Enis

 

 
Share