O školi Ispis

Opći podaci o školi

 

            Osnovna škola „Stupari“ je javna ustanova odgoja i obrazovanja u državnoj svojini koja je osnovana odlukom Predsjedništva Skupštine opštine Kladanj 09.09.1993.godine pod nazivom Osnovna škola „Stupari“ u Stuparima (Odluka broj: 01-610-95/93). Škola je upisana u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 37 na strani 37.

Škola ima svojstvo pravnog lica koja je upisana u sudski registar kod Kantonalnog Suda u Tuzli broj: U/I 1474/98. Osnovna škola „Stupari“ u Stuparima počela je sa radom školske 1938/39. godine, a kao centralna (matična osnovna škola) formirana je Rješenjem Narodnog odbora općine Kladanj 19.09.1962. godine (Rješenjem broj: 01.1596/62) sa područnim školama u Tarevu, Majdanu, Matijevićima i Olovcima. Za vrijeme ratnog stanja izgorjele su zgrade u Olovcima i Matijevićima, dok se objekat škole u Majdanu nalazi pod kontrolom srpskog entiteta. Formirane su nove područne škole u Crijevčićima i Brlošcima od I do IV razreda. U ovoj školskoj godini nastava ce se izvoditi u centralnoj školi,u objektu stare zgrade škole i u novom objektu u naselju Dubrava,te u područnim školama u Tarevu, Brlošcima i Crijevčićima.

            Školsko područje centralne škole i područnih škola obuhvata sljedeća naselja:

  1. a)Za centralnu školu Stupari: Stupari centar, Stupari selo, Stupari Novo Naselje, Prijanovići, Čitluk, Plane. U centralnoj školi u objektu „Stare škole“ u centru nastavu pohađaju učenici od VI do IX razreda, a u centralnoj školi u naselju Dubrava učenici od I do V razreda.
  2. b)Područna škola Tarevo ( udaljenost 5km) obuhvata naselje Tarevo – istu pohađaju učenici od I do IV razreda.
  3. c)Područna škola Brlošci (udaljenost od centralne škole 5km) obuhvata naselje Brlošci i istu pohađaju učenici od I do IV razreda.
  4. d)Područna škola u Crijevčićima (udaljenost od centralne škole 7km) obuhvata naselja Crijevčići i Brgule - istu pohađaju učenici od I do V razreda.
Share